Strona główna
FAQ
WebTrustWebTrust for Extended ValidationWebTrust for Certification Authorities

Strona główna  Dokumenty  Polityka certyfikacji

Polityka certyfikacji

Polityka certyfikacji określa obowiązki i prawa CERTUM oraz użytkownika certyfikatu. Znajomość Polityki certyfikacji konieczna jest, aby:
 
  • poznać swoje prawa, np. do natychmiastowego unieważnienia certyfikatu,
  • wiedzieć, co poświadcza certyfikat,
  • wiedzieć, na co się zgadzamy, nie zgłaszając zastrzeżeń do otrzymanego certyfikatu,
  • uzyskać informacje o gwarancjach udzielanych przez CERTUM,
  • określić poziom zaufania dla danych dokumentów podpisanych elektronicznie.

Niekwalifikowane usługi certyfikacyjne

do góry ^