Strona główna
FAQ
WebTrustWebTrust for Extended ValidationWebTrust for Certification Authorities

Newsletter
Dopisz się do listy osób regularnie otrzymujących informacje o nowościach oraz aktualnych akcjach promocyjnych.>> więcej
 
Strona główna  Support  FAQ  Formalności

Formalności

 1. Co to jest polityka certyfikacji CERTUM PCC?

  Polityka certyfikacji określa obowiązki i prawa CERTUM PCC oraz użytkownika certyfikatu. Znajomość Polityki certyfikacji konieczna jest, aby:

  • poznać swoje prawa, np. do natychmiastowego unieważnienia certyfikatu,
  • wiedzieć, co poświadcza certyfikat,
  • wiedzieć, na co się zgadzamy, nie zgłaszając zastrzeżeń do otrzymanego certyfikatu,
  • uzyskać informacje o gwarancjach udzielanych przez CERTUM PCC,
  • określić poziom zaufania dla danych dokumentów podpisanych elektronicznie.
 2. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 3. Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Premium EV SSL?

  W przypadku certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain), tożsamość Subskrybenta certyfikatu jest weryfikowana zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates.

  Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.


  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  W celu weryfikacji adresu e-mail (jeżeli adres ten zawarty jest w certyfikacie i jest różny od adresów podanych wyżej). Na adres podany we wniosku certyfikacyjnym zostanie wysłana wiadomość zawierająca link uwierzytelniający.

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  • kopia dokumentu tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny - dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • kopia upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy (wówczas, gdy wnioskodawca nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy),
  • kopia upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy (wówczas, gdy wnioskodawca nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy),

  CERTUM zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Subskrybentem certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain).
  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin
 4. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 5. Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Trusted SSL?

  Warunkiem wydania certyfikatu Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain/Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

  Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.


  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
  • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  UWAGA

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 6. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 7. Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Commercial SSL?

  Certyfikaty Commercial SSL wraz z jego dostępnymi opcjami MultiDomain/Wildcard wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

  W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).ktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

  Uwaga!

  Jeżeli weryfikacja domeny przebiegnie pomyślnie, CERTUM PCC nie będzie wymagać od Subskrybentów przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli natomiast, z uzasadnionych względów, Subskrybent nie będzie w stanie wykonać automatycznej weryfikacji domeny, wówczas Zespół CERTUM rozpatrzy wniosek certyfikacyjny na podstawie następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
  • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

  Kopie w/w dokumentów prosimy dostarczyć w terminie 7 dni do Centrum Certyfikacji wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  UWAGA

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 8. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 9. Jakie dokumenty są wymagane przy uzyskaniu Certyfikatu Test SSL?

  Certyfikaty Test SSL wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail. W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

  • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
  • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

  Weryfikacja dostępu do adresu e-mail - kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

  W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

  WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

  Uwaga!

  Jeżeli weryfikacja domeny przebiegnie pomyślnie, CERTUM PCC nie będzie wymagać od Subskrybentów przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli natomiast, z uzasadnionych względów, Subskrybent nie będzie w stanie wykonać automatycznej weryfikacji domeny, wówczas Zespół CERTUM rozpatrzy wniosek certyfikacyjny na podstawie następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
  • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
  • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

  Kopie w/w dokumentów prosimy dostarczyć w terminie 7 dni do Centrum Certyfikacji wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  UWAGA

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 10. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 11. Jakie wnioski są niewspierane przez Certum?

  Lista niewspieranych wniosków certyfikacyjnych znajduje się na stronie:

  http://certum.pl/certum/cert,wiedza_niewspierane_wnioski.xml

 12. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 13. Jak wygląda proces zakupu certyfikatu SSL?

  • Wybierz w sklepie odpowiedni dla twoich potrzeb certyfikat SSL i dodaj go do koszyka
  • Po wybraniu usługi / usług sprawdź zawartość koszyka a następnie zatwierdź zamówienie przez kliknięcie przycisku złóż zamówienie
  • Kolejnym krokiem zakupu jest Zalogowanie się w sklepie:
   • Jestem klientem sklepu i posiadam konto w sklepie – Zaloguj się na swoje konto
   • Nie posiadam konta w sklepie – Załóż nowe konto w sklepie
  • Uzupełnij informacje adresowe oraz upewnij się, że dane są wpisane poprawnie. (Dane potrzebne do certyfikatu podawane będą dopiero na etapie aktywowania certyfikatu.)
  • Wybierz odpowiednią formę płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub płatność kartą.
 14. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 15. Gdzie mogę uzyskać pomoc w procesie zakupu?

  Prosimy o bezpośredni kontakt na skrzynkę e-mail pod adresem infolinia@certum.pl, bądź dzwoniąc na infolinię:

  • z telefonów stacjonarnych +48 801 540 340 (stawka wg operatora) oraz
  • z komórkowych +48 91 4801 340.

  Nasi konsultanci odpowiedzą na każde pytanie

 16. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 17. Jak aktywować certyfikat SSL?

  • Informacja o złożeniu zamówienia w sklepie Asseco Data Systems SA wysyłana jest na podany w zamówieniu adres e-mail a Kod aktywacyjny dostępny jest z poziomu Twojego konta: "Twoje konto / Aktywacja certyfikatów"
  • Wybierz z listy „Aktywacja certyfikatów” uzyskany kod i kliknij: Aktywuj
  • Procesu generowania certyfikatu SSL składa się z takich elementów jak:
   1. Wybranie metody dostarczenia kluczy dla certyfikatu
    • Generowanie pary kluczy – opcja zalecana (utworzenie pary kluczy w ramach magazynu przeglądarki lub systemu operacyjnego)
    • CSR (Certificate Signing Request) – żądanie podpisania certyfikatu wygenerowane na serwerze, na którym będzie zainstalowany certyfikat SSL
   2. Wprowadzenie w formularzu danych do certyfikatu
   3. Weryfikacja wprowadzonych do formularza danych (Uwaga: po dokonaniu aktywacji, zmiana danych w wydanym certyfikacie nie będzie możliwa)
   4. Potwierdzenie oświadczenia
  • Weryfikacja dostępu do domeny – na serwerze należy umieścić plik „html” bądź umieścić wymaganą treść "meta name" w sekcji nagłówka „head” w kodzie swojej strony WWW, lub utworzyć odpowiedni rekord TXT w zasobach DNS.
  • Dosłanie dokumentów potwierdzających tożsamość / dokumentów firmy; w zależności od typu certyfikatu SSL,
  • Po pozytywnej weryfikacji wszystkich informacji nadesłanych do CERTUM PCC, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest wiadomość o wydaniu certyfikatu
 18. do góry ^
  faq_linia_pozioma
 

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania, chętnie udzielimy wszelkich informacji. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny bądź skorzystanie z formularza kontaktu on-line.

do góry ^