Strona główna
FAQ
WebTrustWebTrust for Extended ValidationWebTrust for Certification Authorities

Newsletter
Dopisz się do listy osób regularnie otrzymujących informacje o nowościach oraz aktualnych akcjach promocyjnych.>> więcej
 

Listy certyfikatów unieważnionych (CRL)

Listy certyfikatów unieważnionych (CRL, ang. Certificate Revocation List) są sporządzane i poświadczane elektronicznie przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji. Na wykazie znajdują się certyfikaty, których termin ważności wygasł bądź zostały unieważnione przez nabywcę.

W zależności od certyfikatu SSL (Test, Commercial, Enterprise, Trusted) CERTUM PCC potwierdza jego wiarygodność jednym z czterech poziomów kluczy. Są to odpowiednio:

  • Test SSL – Certum Level I
  • Commercial SSL – Certum Level II
  • SSL/Wildcard Domain – Certum Level III
  • Trusted SSL – Certum Level IV

 

Dla każdego z poziomów publikowane są oddzielne listy. W efekcie wszyscy zainteresowani mogą automatycznie pobrać i zweryfikować ważność wystawionych przez CERTUM PCC certyfikatów SSL. Należy jednocześnie zaznaczyć, że lista unieważnień zawiera oprócz certyfikatów SSL pozostałe certyfikaty niekwalifikowane.

Zobacz listy certyfikatów unieważnionych (CRL).

do góry ^